بونکر سیمان

بونکر حمل سیمان حالت ایزوله دارد و از نفوذ رطوبت و هوا به سیمان محافظت می‌کند. همچنین ساخت آن به گونه‌ای است که تخلیه‌ی سیمان از آن به سادگی و به طور کامل صورت می‌گیرد. این سوله هم برای حمل با تریلی و هم قطار کاربرد دارد و قابلیت اتصال به این وسایل حمل و نقل برای آن ممکن است.

Posted on