پیچ سرعدسی

پیچ سرگرد ، پیچ کله قارچی

 

پیچ سر عدسی  سری گرد دارند و از انواع پیچ  ماشینی به حساب می آیند.

 

پیچ سر عدسی در صنعت بسیار پرکاربرد است وبرای اتصال قطعات اتصال دهنده عالی است و معمولا جنس پیچ‌‌‌‌‌‌‌‌ های سرعدسی فولاد و استیل می باشد.

 

 

Posted on