مهره چشمی

مهره قلابی

در صنعت پیچ و مهره برای کشش تجهیزات سنگین استفاده می‌شود و به همین دلیل است که یک قلاب در سر آن وجود دارد و قدرت تحمل بار را دارد.

Posted on