بست گازی

gas clamp

برای محکم کردن شلنگ به لوله کاربرد دارد و چون اعلب برای شلنگ گاز به سر لوله گاز مورد استفاده قرار می گیرد. با این نام حوانده میشود.

بست ترک یا بست Tork یک  برند بست گازی است می باشد.

 

 

Posted on