بست کمربندی

بست کمربندی به نوارهای باریک و مقاوم پلاستیکی و فلزی گفته میشود. این نوارهای دارای بدنه دندانه داری بوده. مهم ترین ویژگی آنها، عدم باز و بزرگ تر شدن حلقه پس از عبور نوار از ضامن روی بست می باشد.

بست کمربندی بدلیلی سهولت استفاده و ارزانی کاربرد بسیار وسیعی دارد مثلا جهت نگهداشتن اجسام بهم یا در کنار یکدیگر .

 

Posted on