ایا صوفیه

ایا صوفیه در استانبول ترکیه قرار دارد . .

ایا صوفیه در سال ۵۳۷ بعد از میلاد ساخته شده است. علت شهرت آن، گنبد برجسته آن است که آن را به بزرگ ترین و چشمگیرترین بنای زمان خود تبدیل کرده بود.

این مکان تاریخی، اکنون یک موزه است ،  اما درگذشته کلیسای جامع پدرسالاری ارتدوکس یونانی بوده است که بعداً به مسجدی در امپراتوری عثمانی تبدیل شده است

Posted on