مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی

مبحث 14 مقررات ملی ساختمان, برای اطمینان از ایمنی جان و مال افراد و تضمین تندرستی و سلامتی آنان در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگه‌داری، تغییرات و بازرسی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. تاسیسات مکانیکی شامل موارد زیر است:

تاسیسات حرارت مرکزی
تهویه مطبوع
تعویض هوا
تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی داخل ساختمان
سرمایش ساختمان

فهرست مبحث 14 :

• الزامات قانونی
• تعاریف
• مقررات کلی
•تعویض هوا
• تخلیه هوا
• کانال کشی
• دیگ، آب گرم‌کن و مخزن آب‌گرم تحت فشار
• دستگاه‌های گرم کننده و خنک‌کنندة ویژه
• تامین هوای احتراق
• لوله کشی
• دودکش
• ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع
• تبرید
• کاهش فاصله مجاز
• پیوست ها

دانلود مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی

( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

 

Posted on