پیچ گوشتی

این ابزار برای باز و بسته کردن پیچ کاربرد دارد و دارای انواع پیچ گوشتی تخت (دوسو)، چهارسو، تخت کابینتی، جغجغه‌ای و موارد دیگر است. در دیگر کارهای فنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیچ گوشتی است.

پیچ گوشی از دو قسمت دسته (چوبی یا پلاستیکی) و میله فولادی تشکیل شده است.

Posted on