ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

(اصلاحی 1390/03/31)- هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی‌ وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون خواهد بود.

تبصره 1 – هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.

تبصره 2 (اصلاحی 1390/03/31)- اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌ شود.

Posted on