لرزه گیر

لرزه گیر تاسیسات .لرزه گیر صنعتی ، لرزه گیر مکانیکی

لرزه گیر قطعه ای مکانیکی ، برای کاهش و انتقال ضربات ، ارتعاشات ، لرزش و نویز ناشی از تجهیزات درون فعال  مثل پمپ و لوله های انتقال سیال و …. به سازه یا دستگاه های مجاور می باشد.

لرزه گیر با ثابت نگه داشتن تجهیزات ، نیرو های وارده را کاهش داده و یا به طور کامل این لرزش ‌ها را قطع می کند.

استفاده از این قطعه مزایایی مانند کاهش صداهای آزار دهنده، حفظ آرامش محیط، افزایش عمر تجهیزات را به همراه دارد.

لرزه گیر در سیستم لرزه گیری و نصب تجهیزات و دستگاه ها در صنایع مختلف همچنین  ساختمان کاربرد بسیار زیادی دارد.

انواع لرزه گیر

لرزه گیر ساپورت

لرزه گیر دستگاه

لرزه گیر لوله

 

Posted on