تجهیزات درون فعال

دستگاه درون فعال

تجهیزاتی می باشد که در جای خود ثابت  ولی در داخل  متحرک و فعال می باشند . مثل پمپ ، الکترو موتور ، موتور ، ژنراتور ، چیلر ، برج خنک کننده ، کمپرسور ، لوله های انتقال سیال  و…

این تجهیزات ارتعاشات ، شوک و نویز ایجاد می کنند.

این ارتعاشات با سیستم لرزه گیری خنثی میشود.

 

 

 

 

 

 

Posted on