لرزه گیر فنری

لرزه گیر فنرى از انواع لرزه گیر است که  به کمک فنر ارتعاشات را خنثی میکند

 

 

Posted on