لرزه گیر دستگاه  

لرزه گیر هایی که جهت خنثی کردن ضربات ، ارتعاشات ، در نصب دستگاه ها ، ماشین آلات ، تجهیزات درون فعال مورد استفاده قرار میگیرد.

لرزه گیر لاستیکی دستگاه

لرزه گیر فنری دستگاه

 

 

Posted on