لرزه گیر فنری پلیت دار دستگاه

لرزه گیر فنری پلیت دار از انواع لرزه گیر فنری دستگاه می باشد. لرزه گیر فنری پلیت دار جهت خنثی کردن لرزش های کم در چیلرها ، فن ها و کانال های هواساز استفاده می شود.

 

 

 

 

Posted on