ماده 2 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 2 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسوول واحد ثبتی می‌رساند.

Posted on