آبیاری

روش آبرسانی به گیاهان.

انواع آبیاری

آبیاری سطحی

آبیاری تحت فشار

 

تفاوت آبیاری سطحی و تحت فشار

در آبیاری سطحی آب به‌ کمک اختلاف سطح  و شیب در روی زمین پخش می‌شود.

در آبیاری تحت فشار از پمپ و لوله برای انتقال آب و از پاشنده‌ها برای پخش آب در سطح مزرعه استفاده می‌گردد.

 

آبیاری بارانی

روشی برای آبیاری محصولات کشاورزی است که در آن آب از طریق سیستم پمپاژ، لوله‌ها و آبپاش‌ها به هوا پاشیده شده تا همانند قطرات باران بر زمین بریزند.

 

 

 

Posted on