دریپر جبران کننده فشار

قطره چکان جبران کننده فشار

از انواع دریپر می باشد .

دریپر جبران کننده فشار دارای دیافراگم سیلیکونی می باشند که در اثر تغییرات فشار مقداز آب خارج شده را ثابت نگاه می دارد. استفاده از این نوع قطره چکان ها در مسافت های طولانی سیستم آبیاری قطره ای و یا هم چنین در زمین های نامسطح و ناهموار مناسب می باشد.

 

 

Posted on