ملات ترمیم بتن

ملات تعمیر بتن

ملات ترمیمی بتن ، نوعی ملات است که برای ترمیم و تعمیر سطوح بتنی اسیل دیده استفاده می‌شود.

انواع ملات ترمیم بتن

ملات  سیمانی ترمیم بتن

ملات پلیمری ترمیم بتن

ملات اپوکسی ترمیم بتن

 

Posted on