ملات سیمانی ترمیم بتن

 

ملات ترمیمی سیمانی بتن

از انواع ملات ترمیم بتن است .این نوع از ملات‌ها با ترکیب آب، سیمان پرتلند و ماسه ساخته می‌شوند. ملات‌های ترمیمی سیمانی بتن، تنها به منظور ترمیم آسیب‌های لایه‌ای بسیار نازک بتن کاربرد دارند.

ملات ترمیم بتن پایه سیمانی برای بازیابی عملکرد بتن آسیب دیده مناسب نیست.

این ملات ترمیم بتن در سنین اولیه به علت وجود انقباض‌های ناشی از خشک شدگی، ترک می‌خورند. علاوه بر این از قدرت چسبندگی بالایی برخوردار نبوده و نمی‌توانند به خوبی به بتن قبلی متصل شوند.

Posted on