ملات اپوکسی ترمیم بتن

ملات ترمیم کننده بتن بر پایه اپوکسی

از انواع ملات ترمیم بتن است. ملات‌ ترمیم اپوکسی بتن یک خمیر پیوندی است که از موادی چون رزین‌ اپوکسی، حلال، بایندر، پرکننده‌های معدنی و برخی مواد افزودنی تشکیل شده است.

این نوع از ملات، در تعمیرات سریع و با مقاومت بالای بتن کاربرد دارد. ملات‌های ترمیم کننده بتن بر پایه اپوکسی خاصیت تیکسوتروپیک دارند.

 

انواع ملات‌ اپوکسی ترمیم کننده بتن

ملات‌ ترمیم بتن دو جزئی اپوکسی

شامل رزین و یک عامل پخت می‌باشد.

ملات ترمیم بتن اپوکسی سه جزیی

شامل رزین، عامل سخت کنند و پودر سنگدانه‌ها می‌باشد.

Posted on