شهر بوینس آیرس

بوینس آیرس پایتخت آرژانتین زیباترین شهرهای دنیا می باشد.

به عنوان دومین شهر بزرگ آمریکای جنوبی است.

 

Posted on