پیچ ورشو

پیچ ورشویی

نوعی پیچ با بدنه استوانه‌ای رزوه شده، سر گرد با شیار دو سو و انتهای مسطح است.

تفاوت پیچ ورشویی با سایر پیچ‌ها در شکل رزوه و یا نحوه رزوه کردن آن‌هاست. این پیچ‌ها معمولا به صورت استوانه‌ای یا همان ورشویی رزوه می‌شوند.

پیچ های ورشویی را همراه با مهره های مخصوص خودشان استفاده می کنند که این مهره ها هم به صورت ورشویی دنده می شوند و فقط به این پیچ ها بسته می شوند.

عمده کاربرد پیچ ورشویی در ساخت و نصب لوسترها، آویزهای تزیینه سقف و دیوار، ساخت و نصب کلیدها و پریزهای برق، ساخت انواع شلف‌ها و قفسه‌ها و… است.

پیچ ورشویی را معمولا از جنس فولاد ساده کربنی، استینلس استیل و فولاد گالوا نیزه می‌سازند.

گونه از اسمشان پیداست که به صورت ورشویی دنده می شوند یعنی به صورت استوانه ای دنده می شوند.

نحوه ی تولید پیچ های ورشویی

ابتدا مفتول پیچ و مهره مخصوص را کشش کرده و آماده ی قالب گیری می کنیم و سپس پس از قالب گیری طول استوانه ای آن رزوه می شود که این رزوه به صورت ورشویی می باشد و در مرحله ی آخر گل پیچ ساخته می شود که این گل می تواند به صورت دو سو و یا چهار سو باشد که بیشتر به عنوان دو سو استفاده می شود.

Posted on