بازر

بازر یا زنگ هشدار ابزاری است که برای علامت دادن استفاده می‌شود. وسیله‌ای است که صدای «بیپ» تولید می‌کند.

بازر یک ابزار تولید صدا است که سیگنال صوتی الکتریکی را به سیگنال صوتی مکانیکی تبدیل می‌کند

Posted on