بتن با الیاف شیشه

بتن با الیاف شیشه

جی اف آر سی

بتن مسلح با الیاف شیشه (GFRC)

نوعی بتن مسلح با الیاف شیشه است. این محصول در انگلیس به عنوان بتن مسلح با الیاف شیشه یا GRC نیز شناخته می‌شود. بتن‌های الیاف شیشه عمدتاً در پنل‌های نمای بیرونی ساختمان و به عنوان بتن آماده معماری استفاده می‌شوند.

Posted on