نانو کامپوزیت

Nano composite
نوعی کامپوزیت‌ که حداقل ابعاد یکی اجزا تشکیل دهنده یعنی ماتریس و تقویت کننده در مقیاس نانو قرار گیرد.تبدیل کامپوزیت به نانوکامپوزیت سبب افزایش استحکام ، امکان رفع محدودیت ها و ایجاد خواص مورد نیاز میشود.

انواع نانو کامپوزیت ها

نانو کامپوزیت با ماتریس نانو
نانو کامپوزیت با تقویت کننده نانو

 

نانو کامپوزیت با ماتریس نانو
در ساختار پایه یا ماتریس و بعبارتی دیگر فاز اول آن از مواد نانو استفاده شده است.

گرافن (graphene) ، نانو لوله کربنی (carbon nanotube) ، کربن بلک (carbon black) برخی نانو موادی هستند که در فاز اول نانو کامپوزیت ها پایه نانو  استفاده میشود .

تقسیم بندی نانو کامپوزیت ها پایه نانو
نانو کامپوزیت های پایه پلیمری یا نانو کامپوزیت هیبریدی آلی و غیر آلی
نانو کامپوزیت های پایه سرامیکی
نانو کامپوزیت های فلزی/سرامیکی
نانو کامپوزیت های پایه فلزی

 

نانو کامپوزیت با تقویت کننده نانو
فاز دوم یا مواد تقویت کننده  ذراتی در مقیاس نانو متر می ­باشند که در درون فاز اول پراکنده می­شود.

انواع نانوکامپوزیت­ با ماده تقویت کننده نانو

تقویت شده با ذرات (سیلیکا، فلزات، ذرات آلی و غیر آلی)

تقویت شده با مواد لایه ای (گرافیت، سیلیکات لایه ای و دیگر مواد معدنی لایه ای) مثل  نانولوله کربنی

تقویت شده با مواد رشته ای (نانو الیاف ها) مثل نانو الیاف آلومینا

کاربرد نانو کامپوزیت
کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیادی داردبرخی کاربرد ها شامل :
صنعت نفت : جهت ساخت مته های مورد استفاده برای حفاری با پوشش های نانو به منظور افزایش استحکام
صنایع دریایی : جهت ساخت بدنه شناورها به منظور جذب ارتعاش، جذب صوت و افزایش استحکام
ساختمان سازی : ساخت نانو بتن ، رنگ ، شیشه
صنعت حمل و نقل : جهت افزایش استحکام و کم کردن وزن خودرو ها به منظور کاهش مصرف سوخت

Posted on