نانو الیاف

الیاف نانو

الیاف نانو نوعی الیاف  که در مقیاس  نانو می باشند و این الیاف خواص و کاربردهای بسیار متفاوتی دارند.
این الیاف در ساخت محصولات و مواد مختلف و نانو کامپوزیت مورد استفاده قرار میگیرد. با الیاف نانو میتوان خواص و کاربرد یک ماده را بدلخواه و نیاز تغییر داد.
با استفاده از نانو الیاف با کمترین جرم بیشترین میزان لایه و سطح تولید میگردد بعنوان مثال  تنها با یک گرم پلیمر میتوان ۳۲۰۰۰ کیلومتر الیاف ۱۰۰ نانومتری تولید کرد.

موادی مانند پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، مواد کربنی، مواد نیمه رسانا و مواد کامپوزیتی و حتی فلزات را می‌توان برای سنتز نانوالیاف استفاده کرد.

امروزه نانو الیاف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات فناوری نانو در همه صنایع و ازجمله صنعت ساختمان و بعنوان مثال در تولید بتن با الیاف نانو می باشد.

Posted on