کامپوزیت سیمانی مهندسی

بتن ایی سی سی / ECC

Engineered cementitious composite

بتن انعطاف پذیر

کامپوزیتی بر پایه سیمان است که به آسانی قالب گرفته می‌شود و با الیاف میکروسنتیک  مسلح می‌شوند.

کامپوزیت سیمانی شبیه به بتن سیمان پرتلند معمولی است، با این تفاوت که می‌تواند تحت کشش تغییر شکل پیدا کند و خم شود.

برخی انواع کامپوزیت سیمانی مهندسی قابلیت خود ترمیم شوندگی ترک های ریز را دارد.

 

Posted on