پولیش کاری

پولیشینگ Polishing
پولیشکاری عملیاتی است برای براقی و برداشتن خط و خش از روی فلزات و لوازم چوبی و بدنه‌ی ماشین .

پولیش کاری یک عمل ترمیمی است که علاوه بر برداشتن عیوب و نقص‌های سطوح باعث جلا و براقی می‌شود.
پولیشکاری با مواد پولیش و دستگاه پولیش کاری و یا دستی انجام میشود.

Posted on