پولیشر روتاری

پولیشر چرخشی

این نوع دستگاه پولیشکاری دارای یک نقطه مرکزی است که چرخش حول این نقطه انجام می‌شود. پولیشر روتاری مانند دستگاه فرز عمل می‌کند، ولی با این تفاوت که پولیش روتاری با داشتن دیمر می‌تواند سرعت دستگاه روتاری را تغییر دهد. پولیشر روتاری به دلیل داشتن تمرکز در یک نقطه باعث گرم شدن سریع آن قسمت می‌شود و این عمل سرعت لایه برداری را بالا می‌برد.

Posted on