پولیشر اوربیتال

این نوع دستگاه پولیشکاری  با استفاده از دستگاه اوربیتالی به صورت لرزشی است که به صورت پایه پد بلند و به شکل اوربیتالی صورت می‌گیرد‌. لایه برداری با پولیشر اوربیتال بسیار کم و آرام انجام می‌شود.

Posted on