شهر ممنوعه

شهر ممنوعه در پکن پایتخت چین واقع شده است.

شهر ممنوعه  مدت پانصد سال مرکز سیاسی چین بود. نام آن به این دلیل است که مردم عادی در طول سال های فعال آن از ورود به کاخ منع شده بودند. جمعاً ۲۴ امپراتور در شهر ممنوعه اقامت کرده و بر چین فرمانروایی نموده اند. از سال ۱۹۲۴ بازدید از این مجموعه به عنوان کاخ موزه برای عموم آزاد گردید و ممنوعه بودن آن پایان پذیرفت.

احداث شهر ممنوعه در سال ۱۴۲۰ میلادی با دستور یونگ لو سومین امپراتور سلسله مینگ آغاز گردید و طی 14 سال ساخته شد.

شهر ممنوعه ساختاری مستطیل شکل مساحتی حدود ۷۲ هکتار و ابعاد آن ۹۶۱ متر طول در امتداد شمال به جنوب و ۷۵۳ متر عرض در امتداد شرق به غرب است. کاخ  با دیواره ای سرخ ارگ احاطه شده .دیواری با ارتفاع ۱۰ متر و خندقی با عرض ۵۲ متر دورتا دور مجموعه را فراگرفته‌است. دیوار در هر ضلع خود یک دروازه را جای داده‌است. تعداد قصرها و اتاق‌ها در شهر ممنوعه بسیار زیاد است. می‌گویند جمعاً ۹۹۹۹ اتاق در آن وجود دارد.

 

 

 

Posted on