آمفی‌فیل

آمی فیل یک ماده و یا یک ترکیب شیمیایی است که هیدرو فیلیک و همچنین لیپو فیلیک می‌باشد. مایع ظرفشویی مثال بسیار خوبی از این نمونه است.

Posted on