مهندسی زلزله

 

Earthquake Engineering

 

از زیر شاخه های مهندسی عمران است. به مطالعه، طراحی، اجراء، کنترل، و نگهداری انواع سازه‌ها و پروژه‌های عمرانی در مقابل زمین‌لرزه‌های احتمالی میپرداز.

Posted on