رودهدر

Roadheader

درام کاتر ، ماشین حفار کله گاوی ، هدکاتر

نوعی ماشین حفاری تونل  تقریباً کوچک است که برای حفر تونل های زیر زمینی داخل شهری و حفارهای کوچک استفاده میشود .

در قسمت جلوی دستگاه یک مته چنگالی چند پره است و بوسیله چرخش این مته حفاری را انجام می دهد و خاک های حاصله را توسط نوار نقاله به قسمت پشت خود که معمولاً کامیون در آنجا قرار دارد انتقال میدهد.

برخی رودهدر های قابل نصب برروی بیل می باشد.

Posted on