مواد ناریه

مواد انفجاری و آتش زا

مواد ناریه شامل بسته‌های تخریب، باروت ، چاشنی‌ها، آتش زاها، دینامیت و… می‌شود.

Posted on