سنگ ریزه

خرده سنگ هایی که اندازه ذرات آنها بین 2 تا 60 میلی‌متر  است. سنگ ریزه  به دو صورت گرد از سنگ رودخانه ای و شکسته از سنگ کوهی مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ ریزه های رودخانه ای اغلب طبیعی لبه های آن کاملا گرد بوده و فقط دانه بندی شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ ریزه هایی که منشا آن سنگ کوهی است لبه ها آنها  تیز  نامنظم است و در دو نوع می باشد:

  • سنگ ریزه هایی که بصورت طبیعی از دامنه کوه  استخراج  دانه بندی می شود ومورد استفاده قرار می گیرد.
  • سنگ ریزه هایی که از خرد کردن سنگ های کوهی در دستگاه سنگ شکن و دانه بندی  شده ومورد استفاده قرار می گیرد.

سنگ ریزه ها اگر خوش رنگ ، زیبا و یکدست باشد بعنوان عناصر تزئینی کاربرد دارد. در غیر اینصورت شن محسوب می گردد و در ساخت بتن ، بستر سازی راه و یا محوطه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

Posted on