پمپ پیستونی شعاعی

Radial Piston Pump

از انواع پمپ پیستونی می باشد. اگر نیاز به راندمان بالا، فشار بالا، دبی پمپاژ پایین و جریان بدون نوسان در خروجی باشد، از پمپ  پیستونی شعاعی استفاده میشود.

 

Posted on