جنتکس

دستگاه شستشو و لایروبی جنتکس

(Combi Jetting & Vacuum Machine)

دستگاه  شستشو و تخلیه ی همزمان خطوط انتقال فاضلاب . شامل واتر جت و لجن کش

برای نگهداری و افزایش بهره وری شبکه اگو ، شستشو و تخلیه ی لجن .

انجام هم زمان شستشو و تخلیه ی لجن توسط دستگاه جنتکس صورت می پذیرد.

جنتکس بر حسب اندازه و ظرفیت بر روی کامیونت و کامیون نصب و استفاده میشود.

 

Posted on