بیو پلیمر

زیست پلیمر

Biopolymer

بیوپلیمر ، پلیمر که متشکل از مولکول‌های بزرگ پلیمری هستند که توسط موجودات زنده تولید می شوند. مثل سلولز ، ژلاتین ، آب پنیر و…

کاربرد بیوپلیمر

بسته بندی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و پزشکی استفاده می شوند.آن ها می توانند جایگزین پلاستیک های سنتی مبتنی بر نفت در بسیاری از کاربردها شوند.

Posted on