الیاف سلولز

الیاف از جنس سلولز. مثل الیاف پنبه، الیاف کتان ، الیاف جوت و.. که  از گیاهان بدست می آید.

الیاف سلولز کاربرد فراوانی دارد از جمله در صنایع نساجی ، بتن الیافی ،  ژئوتکستایل‌ ها استفاده می‌شوند.

 

Posted on