وت بلاست

سند بلاست تر / بلاستینگ تر / wet blast / سندبلاست بدون غبار (dustless blasting ) / سندبلاست خیس / سند بلاست با آب

از انواع بلاستینگ. که از ساینده مرطوب در عملیات سند بلاست استفاده میشود در این روش ، آب در جربان عبوری ساینده و هوا قبل از خروج از نازل تزریق میگردد.

در این نوع سندبلاست هنگام خروج پرفشار ماسه از نازل سندبلاست, آب با ماسه درون نازل مخلوط می شود و همزمان به سطح مورد نظر برخورد می کنند.

حتی اگر سطح کار مورد نظر چرب باشد و یا کثیفی و آلودگی زیادی دارد , می توان آب را با صابون و یا سایر مواد شوینده ترکیب کرد.با انجام این کار چربی ها سریع تر از بین میروند و سرعت کار نیز افزایش پیدا میکند.

مزایای وت بلاست

-سطح وت بلاست شده عاری از هرگونه گرد و غبار و سایر ذرات است

-این روش  گرد و غباری تولید نمیکند.لذا مناسب انجام کار در مناطق شهری و مسکونی است.

– برای تمیز کردن موتور های بزرگ مانند موتور هواپیما نیز مناسب است.

-سطحی که وت بلاست شده رنگ پذیری بسیار بهتری دارد

لازم به ذکر است که برای وت بلاست سطوحی مانند آهن , که پس از دریافت آب و رطوبت زنگ می زنند یا اکسید می شوند , از اینهیبیتور استفاده می شود.

 

Posted on