اینهیبتور

inhibitor / ضد خوردگی / آنتی کروژن /Anti-Corrosion

ماده ای  که سرعت خورندگی را کاهش می دهند و همچنین عملیات حفاظت از فلزات را انجام می دهند.

استفاده از اینهیبیتور روشی بسیار موثر در کاهش خوردگی ها در صنایع همچون اکتشاف نفت، حفاری، تولید نفت و گاز، تولید مواد شیمیایی، تصفیه آب می باشد.

Posted on