نشریه 714 دستورالعمل طراحی سازه ای نمای ساختمان ها

نشریه 714 دستورالعمل طراحی سازه ای نمای ساختمان ها

نشریه 714 با هدف طراحی و ارائه ضوابط اجرایی نماها تحت اثر بارهای لرزه ای و عوامل محیطی و ارائه راهکارهای مناسب برای مهار آن‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردیده است.

 

دانلود نشریه 714 دستورالعمل طراحی سازه ای نمای ساختمان ها

Posted on