ماده 25 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 25 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 25 (اصلاحی 1390/03/31)- آئین ‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

Posted on