ماریون ماهونی گریفین

ماریون لوسی ماهونی گریفین

Marion Mahony Griffin

متولد ۱۸۷۱ در شیکاگو ، ایلینوی معمار آمریکایی.

خانم ماهونی گریفین  دانش‌آموخته ام آی تی بود، از نخستین زنان در تاریخ است که پروانه رسمی معماری را دریافت کرد. او در ۱۹۶۱ درگذشت.

Posted on