کاشی بر

سرامیک بر

ابزاری است برای برش کاشی و سرامیک ، این دستگاه، کاشی و سرامیک را به طور دقیق و صاف و در ابعاد مختلف برش می‌دهد.

 

Posted on