بتن هوشمند

بتن هوشمند نوع بتن است که خواص جدیدی دارد . این هوشمندی مبتنی برتکنولوژی‌ نانو  با استفاده از  مواد افزودنی بتن ، و طرح اختلاط ، ادغام اجزای عملکردی جدید و اصلاح ساختار میکروسکوپی آن می باشد.

الیاف سنتتیک و نانو ذرات سیلیس از مهمترین ترکیبات بتن هوشمند می باشد.

افزودن این مواد به بتن معمولی علاوه بر افزایش مقاومت خمشی , سایشی , کششی بتن خواص جدید و بر حسب نیاز را به آن اضافه میکند و در مواردی آنرا به بتن قابل برنامه ریزی و مانیتورینگ تبدیل میکند.
الیاف در بتن هوشمند ، مانند الیاف کربن یا گرافیت به عنوان میلگرد که مستعد خوردگی است عمل می کنند.و باعث افزایش استحکام و مزایای ایمنی قابل توجهی است.
قیمت بتن هوشمند در مقایسه با بتن معمولی گران تر است.

انواع بتن هوشمند

بتن خود ترمیم شونده

بتن خودحسگر

بتن واتر پروف

بتن با سنسور دفنی

بتن خود ترمیم شونده

بتن ضد انفجار

بتن خود تمیز شونده

بنن خود تراز

بتن خود تراکم

بتن خود تنظیم

Posted on