مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان – لوله کشی گاز طبیعی

لوله‌کشی و حداقل ضوابط لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌های مسکونی، عمومی و خاص، مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی، محوطه‌ها و شهرک‌های صنعتی در مبحث ۱۷ ارائه شده است. هدف این مبحث، طراحی و اجرای لوله‌کشی، نصب، راه‌اندازی و نگهداری وسایل گاز‌سوز در ساختمان‌ها و محوطه‌ها است. مقررات این مبحث، کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمان‌ها و محوطه‌ها برای مصارف تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت را در بر می‌گیرد.

فهرست مبحث 17 :
بخش اول :لوله کشی گاز طبیعی بافشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع
کلیات
گروه‌بندی ساختمان‌ها
مقررات ویژه گازرسانی به ‌ساختمان‌های عمومی و خاص
• طراحی سیستم لوله‌کشی گاز و انتخاب مصالح
• اجرای سیستم لوله‌کشی گاز طبیعی
• کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله‌کشی گاز
• نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز
• دودکش دستگاه های گاز سوز ساختمان
• ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان ها

بخش دوم : لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده بافشار 2 الی 60 پوند بر اینچ مربع
• کلیات
• مشخصات مواد و مصالح مصرفی بر آورد مصرف طراحی انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز
• اجرای لوله کشی گاز
• عایق کاری لوله ها
• جوشکاری
• حفاظت کاتدی
• کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله‌کشی گاز
• پیوست ها
• وازه نامه

دانلود مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان – لوله کشی گاز طبیعی
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on