ارگ

اَرگ به گونه‌ای از ساختمان‌های بلند و محصور گفته می‌شود که در معماری قدیم کاربرد داشت.

ارگ واژه ای پهلوی به معنای دژ است. در اصطلاح به معنی اقامتگاه فرمانرواست. سازه ای با دیوارهای محکم و محل استقرار پادشاهان،نظامیان و خدمه بوده است و همچنین مرکزی اداری،سیاسی شهر.

ارگ در لغت به معنی قلعه ای کوچک دارای برج و بارو  است که درمیان قلعه ای بزرگ بسازند.

ارگ بم بزرگترین سازهٔ خشتی در جهان است که در شهر بم در استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد. در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌است. ارگ بم در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۲، در اثر زلزله بم آسیب دید.

Posted on