خاک دستی

خاکی که توسط انسان در محل ریخته شده است.
گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بلا استفاده در محلی انباشته (دپو) می­ شود و بعد از مدتی با گذشت زمان از نظر ها مخفی می گردد. معمولاً این خاکها که از لحاظ یکپارچگی و باربری جزء خاک های غیرباربر دسته بندی می شوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون ساختمان ما دوباره نمایان می شوند. باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری ندارد و می بایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستی بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پلاستیک و … در خاک نشان دهنده دستی بودن خاک است.
خاک دستی به خودی خود مقاومتی ندارد چنانچه بخواهیم از خاک دستی در پروژه استفاده کنیم شرایط خاص خود را دارد مثلا پخش در لایه ها به ضخامت مشخص، تسطیح و آب پاشی و کوبیدن تا درصد تراکم مورد نظر.

Posted on